Bezpečný nákup

Bezpečný nákup


Obchod registrovaný puncovým úradom SR

Poslaním Puncového úradu, ako orgánu štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov, je chrániť oprávnené záujmy tak občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi. Puncový úrad vykonáva kontrolu chemického zloženia zliatin a takisto puncovú inšpekciu u predajcov výrobkov z drahých kovov. Puncový úrad vykonáva označenie výrobkov z drahých kovov platnými puncovými značkami. Prečítajte si viac informácií o postavení a pôsobnosti puncového úradu.

Sme registrovaní puncovým úradom SR.